December 10, 2012

Teknik Menjawab Soalan Fizik SPM

Untuk subjek Fizik SPM, terdapat beberapa teknik dan kaedah yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam menjawab soalan berformat peperiksaan SPM sebenar. Terdapat 3 kertas yang diperuntukkan untuk menguji penguasaan pelajar. Sila klik link berikut untuk maklumat lanjut: 


Teknik Menjawab
Kertas 2
Kertas 3

No comments:

Post a Comment