December 10, 2012

Eksperimen Fizik SPM

Eksperimen merupakan salah satu elemen wajib yang perlu dilaksanakan oleh pelajar untuk memahami konsep-konsep penting dalam Fizik. Perlaksanaan eksperimen juga perlu dilaksanakan bagi memenuhi kehendak kurikulum iaitu Penilaian Kerja Amali (PEKA). Penguasaan eksperimen turut menyumbang kepada peningkatan kefahaman pelajar dalam menjawab soalan berbentuk saintifik yang dinilai dalam kerta 3. Berikut merupakan contoh-contoh eksperimen wajib bagi subjek Fizik di peringkat SPM.


1 comment: